Masterclass CO₂

Gascooler in the mountain 1Masterclass CO₂ transkritisch
De Masterclass CO₂ transkritisch wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF‐ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek.

Doelstelling van de opleiding
Bijscholen van koeltechnici in de specifieke proceseigenschappen en toepassingsgrenzen van CO2 en de implicaties voor ontwerp van apparaten en systemen van transkritische koel- en verwarmingsinstallaties.

KORTE INHOUD VAN DE OPLEIDINGAlfaV_ACV_3500 gascooler
De Masterclass geeft door theoretische achtergronden inzicht in de werking, constructie en efficiency van een CO₂ transkritische koelinstallatie. De theorie wordt ondersteund door praktijkmetingen aan een in bedrijf zijnde transkritische installatie. De ervaringen in de Masterclass zijn vooral gebaseerd op supermarktsystemen, deze zijn goed toepasbaar op industriële systemen. Bij goed afgelegde eindtoets wordt een certificaat verstrekt.

ONDERDELENfotokoudeMC

  • theorie van transkritisch koelsysteem, gaskoeler en verdamper
  • optimalisatie berekeningen met programma Coolpack  en Pack Calculation Pro
  •  online uitleg van tijdens de cursus toe te passen selectie software van en door 4 verschillende leveranciers
  • praktische handelingen/beoordelingen van werkend systeem
  • regeldynamiek van het systeem
  • selectie van gaskoeler en regelcomponenten
  • warmteterugwinning en oliehuishouding

figuur 5 (Danfoss)DUUR, PLAATS EN ORGANISATIE
De Masterclass omvat in totaal 4 middag/avondsessies:

3 middag/avond sessies van 13.30 tot 20.30 en
1 online sessie als online uitleg van  tijdens de cursus toe te passen selectie software van en door 4 verschillende leveranciers.

De Masterclass wordt verzorgd bij Aeres Tech in Ede door 3 zeer ervaren CO₂ specialisten van het eerste uur.
Per Masterclass kunnen maximaal 14 cursisten deelnemen.

De organisatie van de opleiding is in handen van TVVL in opdracht van de Stichting Post HBO Koudetechniek.

figuur 10VOOROPLEIDING
De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering of TU-diploma. Kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties is noodzakelijk om de conceptuele inhoud van de lesstof te begrijpen en in de praktijk te kunnen toepassen. Natuurlijk staat de opleiding ook open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO‐4 studenten met een aantoonbare kennis van en ervaring in de koeltechniek.

KOSTEN OPLEIDING
De all-in cursuskosten bedragen € 1.895,= excl. BTW. Dit is inclusief koffie en diner.

PLANNING

7e CO₂ Masterclass (2022) op dinsdag 1, 8*, 15 en 22 november 2022 (Inschrijven is reeds mogelijk).

*  online uitleg van tijdens de cursus toe te passen selectie software van en door 4 verschillende leveranciers.

AANMELDEN
U kunt zich voor de opleiding aanmelden door middel van het ingevulde aanmeldingsformulier Masterclass CO2 november 2022 Masterclass CO2   te sturen naar cursus@posthbokoudetechniek.nl:

Toelating is mede afhankelijk van de uitkomst van een mogelijk intakegesprek.

MEER INFORMATIE
Cursussecretariaat, tel. 088 – 40 10 680 of email cursus@posthbokoudetechniek.nl.