Masterclass Warmtepompen

Masterclass warmtepompen in de industrie

Warmtepompen nemen een belangrijke plaats in bij de voorgenomen energietransitie vanuit de EU en NL doelstelling van 45% en 95% CO2 emissie reductie per 2030 respectievelijk 2050. Met een warmtepomp bij een COP groter dan 3 wordt sterk op CO2 emissie gereduceerd. In 2030 is de verwachting dat de omrekeningsfactor van kg CO2/kWh elektriciteit ruim is gehalveerd. De warmtepompen zijn bij een lagere COP al effectief.

VerkleindWarmtepompen raken steeds meer ingeburgerd in de gebouwde omgeving. Echter de industrie is nog maar recentelijk met deze techniek begonnen. Aan de industriële warmtepompen worden andere eisen gesteld dan aan die in de woningbouw. Ook is de inpassing van warmtepompen complexer, veel meer gevarieerd qua bedrijfscondities, zoals de temperatuurrange van 50°C tot 150°C. De warmtebronnen zijn veel meer divers.

Er bestaan opleidingen in warmtepompen voor de gebouwde omgeving maar geen specifieke opleiding voor industriële warmtepompen die ingaat op de specifieke condities in de industrie. Om deze reden biedt de Stichting Post HBO Koudetechniek (SPHBOK) de opleiding “Warmtepompen voor de industrie” aan.

DUUR, PLAATS EN ORGANISATIE
De opzet is vergelijkbaar met die van de succesvolle SPHBOK Masterclass CO2 Transkritisch. Theorie en praktijkcases worden behandeld. Evenzo zijn er werkcollege-uren waarbij in groepsverband cases worden uitgewerkt.

PLANNING
De exacte startdatum van de masterclass is nog niet bekend maar zal eind 2021 starten.

AANMELDEN
Als u interesse hebt kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van SHBOK per adres TVVL te Woerden. Stuur een mail naar cursus@posthbokoudetechniek.nl als je geïnteresseerd bent in deze Masterclass, dan houden wij je op de hoogte.

MEER INFORMATIE
Cursussecretariaat, tel. 088 – 40 10 680 of email cursus@posthbokoudetechniek.nl.