Inschrijven

Het volgende cohort start, bij voldoende aanmeldingen, op 6 april 2020. U kunt zich hiervoor inschrijven via het aanmeldingsformulier.

pdfAanmeldingsformulier Post HBO Koudetechniek 2020-2021

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar cursus@posthbokoudetechniek.nl.

De volgende koppelcursus start, bij voldoende aanmeldingen, op 4 november 2019. U kunt zich hiervoor inschrijven via het aanmeldingsformulier.

pdfAanmeldingsformulier koppelcursus 2019

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar cursus@posthbokoudetechniek.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij het cursussecretariaat, tel. 088 – 40 10 680 of e-mail.

PROCEDURE INSCHRIJVING

  1. Na aanmelding ontvangt u en indien van toepassing de werkgever een bevestiging van ontvangst.
  2. De inschrijving wordt beoordeeld door de Coördinator Opleiding en de Lector. U ontvangt schriftelijk een motivatie van de beoordeling.
  3. Indien van toepassing wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
  4. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op uw vooropleiding en werkervaring waarna besloten wordt tot toelating tot de opleiding.

BROCHURE:
Download hier de brochure van de opleiding en de koppelcursus.

pdf Informatiepakket Post HBO Koudetechniek 2020-2021

pdfInformatiepakket koppelcursus Post HBO Koudetechniek 2019

CURSUSVOORWAARDEN en PRIVACY POLICY
Download hier de algemene cursusvoorwaarden en de Privacy Policy

pdfCursusvoorwaarden 2018-2019

pdf Privacy Policy PHBOK V1.1 2018