De Opleiding

koelinstallatieIn de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek, al deze zaken worden door deskundigen vanuit het veld behandeld.  De cursus is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een  echte NH3/CO2-installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen. De volgende vakken komen aan bod:

Binnen het onderdeel Fundamentals wordt ingegaan op de basisbegrippen die voor de gehele keten van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van koudemiddelen of biochemische aspecten van levensmiddelen. Vakken:
– Biochemie
– Koudemiddelen
– Transport
– Uitvoering Koelprocessen

Bij Aplications wordt juist ingegaan op het koelproces van het product, hoe gedragen levensmiddelen zich, hoe verlopen de koel- en vriesprocessen en hoe ziet de gekoelde ruimte eruit. Vakken:
– Voedselbewaring
– Koel en vriesruimten
– Koel-, vries- en ontdooiprocessen

grassoDe blokken Equipment en Systems gaan in op de koelinstallaties zelf. We beginnen met diverse koeltechnische systemen en het ontwerp ervan. Daarna wordt ingezoomd op de koeltechnische componenten in het Equipment blok. Vakken:
– Opwekking koude
– Compressor koelsystemen
– Compressoren
– Controls
– Regelingen
– Apparaten en voorzieningen

Met Handling & Regulation wordt verder ingegaan op de van toepassing zijnde wet- & regelgeving en richtlijnen. Naast bovengenoemde theoretische blokken, verzorgd door praktijkdocenten, is er een tweedaags practicum waar deelnemers aan werkende installaties proeven doen en leren met koudemiddelen om te gaan. Vakken:
– PED
– Milieu en Arbo
– Practicum

Een uitgebreid afstudeerproject zorgt voor verdieping van de opgedane kennis en draagt eveneens zorg voor een koppeling met de actuele beroepspraktijk.

Dit geeft een compleet curriculum voor de deelnemer die daarmee zelfstandig als ontwerper, service specialist, projectleider of adviseur binnen de koeltechnische markt aan de slag kan.

DIPLOMA
Elk bovengenoemd vak wordt afgesloten met een tentamen. Daarnaast wordt in groepen gewerkt aan een afstudeeropdracht die wordt afgesloten met een eindpresentatie. Indien beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten krijgt de student het Diploma Post HBO Koudetechniek uitgereikt. Naar verwachting wordt de opleiding in de loop van dit jaar geregistreerd als post hbo opleiding bij SPHBO (cpion).

JVG_9050JVG_9020