koude

Home

Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Naast de voedselvoorziening is ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

De Stichting Post HBO Koudetechniek biedt een nieuw opgezette en post hbo geregistreerde opleiding aan op het gebied van koudetechnische installaties.

Leerdoel:
Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om complexe koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

De nieuwe opleiding is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, Frixis, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek. Deze samenwerkende partijen hebben de belangen van de opleiding Post HBO Koudetechniek ondergebracht in de “Stichting Post HBO Koudetechniek”. Deze samenwerking is uniek in de geschiedenis van de koeltechniek en zegt veel over het belang dat de branche hecht aan een goede koeltechnische opleiding op HBO-niveau. De opleiding is mede tot stand gekomen door ondersteuning van Wij Techniek en Gustav Lorentzen.

De (verwachte) eerstvolgende opleiding start op 25 september 2023 
De planning voor een volgend cohort is september 2023. Voor meer informatie kunt u mailen naar cursus@posthbokoudetechniek.nl.

Inschrijven >>

Koppelcursus: Van mbo-4 naar Post HBO (verwachte startdatum najaar 2024).
De koppelcursus mbo-4 /hbo wordt uitgevoerd door de Stichting Post-HBO Koudetechniek. Het is bedoeld voor kandidaten die weliswaar een technische mbo-4 opleiding met voldoende resultaat hebben afgerond, maar die toch aan de post-HBO opleiding Koudetechniek willen gaan deelnemen. Lees hier het artikel dat verscheen bij de start van de koppelcursus in 2018: Artikel Koppelcursus PHBOK feb 2018

Inschrijven >>